Scopul proiectului:

    Dezvoltarea dimensiunii internaționale a procesului educațional și activității de cercetare din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (UVABc) prin susținerea ansamblului acțiunilor ce vizează calitatea și competitivitatea celor 2 componente indispensabile asigurării climatului corespunzător pentru formarea tinerilor specialiști și integrarea pe piața muncii: resursa umană și infrastructura.

Obiectivele proiectului:

    În deplin acord cu planul Strategic de Dezvoltare al UVABc și a cerințelor regionale, obiectivul major îl constituie continuarea acțiunilor întreprinse (CNFIS-FDI-0087/2019) privind internaționalizarea studiilor de master și a celor de doctorat din domeniul conex, în scopul formării tinerilor prin și pentru cercetare, respectiv, facilitarea inserției pe piața muncii într-un context internațional foarte competitiv.

Obiective specifice:

Os1. Valorificarea colaborărilor la nivel regional, național și internațional, respectiv consolidarea echipelor de cercetare mixte create – care să reprezinte nucleul pentru o formare inter/trans disciplinară a studenților, asigurând-le motivația pentru o carieră în cercetare și/sau deschiderea pentru piața muncii.

Os2. Adaptarea si extinderea modulelor cu predare în limba engleză/franceză la nivel de Master și Doctorat (MD), în colaborare cu specialiști de la instituțiile partenere.

Os3. Atragerea unui număr cât mai mare de studenți străini și din diaspora prin asigurarea infrastructurii corespunzătoare și promovarea ofertei educaționale și de cercetare-MD.

Os4. Îmbunătățirea mobilității academice pentru studenții MD și cadre didactice/tineri cercetători.

Os5. Creșterea vizibilității și prestigiului UVABc/IOSUD prin: - realizarea de teme de cercetare (disertații, teze de doctorat, proiecte, stagii) în parteneriat internațional și/sau cu agenți economici din regiunea Nord-Est; Organizarea/participarea la manifestări științifice; - publicarea rezultatelor cercetării în reviste ISI cu Factor de Impact ridicat și transferul acestora către mediul economic.