A1. Întâlniri sau alte forme de interacțiune (on-line, teleconferințe etc.) - cu partenerii din cadrul rețelei create     - 7 tari - (Franta: ICOA-Univ. Orleans, IC2MP-Univ. Poitiers, ENI-Metz, Univ. Bordeaux, Univ. La Rochelle; Univ. Clermont-Ferrand; Spania: Univ. Cadiz; Moldova: Univ. de Stat, Univ. Tehnica; Bulgaria: Univ. Ruse; Portugalia: Univ. Porto; Canada: Univ. Quebec, Algeria: Univ. Tlemncen), pe grupuri de lucru, pentru evaluarea rezultatelor, dezvoltarea tematicii de cercetare și inițierea noilor direcții de colaborare la nivel de master și doctorat, care sa permită utilizarea în comun a mijloacelor si echipamentelor de cercetare precum și valorizarea resursei umane (schimb de studenți și cadre didactice etc.)/Os1-5.

 

A2. Evaluarea și corelarea curriculei pentru Master si Doctorat cu tendințele promovate la nivel național și internațional, răspunzând în același timp și cerințelor regionale/Os2-3.

 

A3. Dezvoltarea unei scheme de instruire integrata si flexibila la nivel-MD  în colaborare cu specialiști de la universitățile partenere, agenți economici și UVABc/Os1-5.

3.1. Integrarea de module interdisciplinare comune (an I, sem. 1) cu predare în limba engleza/franceza pentru masterele din domenii strategice: protecția mediului – MPMI/MOEP; inginerie industriala – MFPI/SACI; valorificarea bioresurselor – CMB/SIPAE.

Tematica modulelor interdisciplinare la  Master:

  • TM1 - Deschidere spre internațional și mediul economic - dezvoltare durabila;
  • TM2 - Strategii de proiectare experimentale;
  • TM3 - Materiale inovative/Ecodesign.

3.2. Realizarea de materiale didactice în format multimedia pentru modulele MD în limba EN/FR.

3.3. Continuarea implementării modulului de învățământ/cercetare interdisciplinar la Doctorat, conceput pe baza subiectelor în derulare și a celor nou identificate.

 

A4. Dezvoltarea aplicației pentru promovarea ofertei educaționale a UVABc pe platforme sociale pentru studenții străini și din diaspora. 4.1. Optimizarea site-ului SSD/Completare Kit informațional LMD (EN/RO).

4.2. Analiza și identificarea unor soluții informatice care sa permită gestionarea admiterii online și evidentei studenților MD, inclusiv a celor din străinătate/Os3-5.

 

A5. Promovarea, în cadrul parteneriatelor naționale și internaționale, a unui sistem de facilitare a accesului la specializare și formare profesională.

5.1. Organizarea de cursuri gratuite de limbi străine pentru studenți, cadre didactice și personalul tehnic/administrativ în scopul extinderii competentelor lingvistice ale acestora.

5.2. Organizarea unui seminar, adresat personalului tehnic/administrativ al UVABc, privind importanta internaționalizării activității academice și de cercetare. /Os3-4.

 

A6. Organizarea de manifestări științifice*/Os1/5.

 

A7. Susținerea diseminării și valorificării rezultatelor cercetării prin: - sprijinirea publicării în reviste cu FI ridicat și transferul rezultatelor către mediu economic; - asigurarea finanțării participării* la manifestări științifice cu vizibilitate internaționala pentru echipe mixte (masteranzi/ doctoranzi/ tineri cercetători)/Os5.

 

A8. Asigurarea accesului tuturor studenților MD si cercetătorilor la infrastructura de cercetare pusa la dispoziție în cadrul parteneriatelor, exploatarea eficienta a celei existenta la nivelul UVABc cat și modernizarea acesteia prin realizarea de noi achiziții*/Os1-5.

 

Calendarul activităților: A1:L1-8; A2:L1-L3,L6,7; A3:L1-4, L6-8; A4:L1-8; A5:L2,L7; A6:L2-8; A7:L1-L8; A8:L1-L8.

 

*Toate activitățile prevăzute in cadrul proiectului  - se vor realiza - cu respectarea măsurilor privind pandemia COVID-19.