Domeniul vizat:    Internaționalizarea învățământului superior în Romania

Perioada de implementare:  06 mai - 18 decembrie 2020

Director de proiect: Prof. univ. dr. Adriana-Luminița FÎNARU